Terug naar het overzicht

Hogeschool Rotterdam doet onderzoek naar effectiviteit van ons Programma Schoolkosten

30-03-2021
Hogeschool Rotterdam doet onderzoek naar effectiviteit van ons Programma Schoolkosten

Sudenten van de Hogeschool Rotterdam zullen de komende drie jaar onderzoek doen naar de effecten van het programma 'Hulp bij Schoolkosten'.  De studenten worden begeleid door lectoren van de Hogschool die de eindverantwoordelijk over het onderzoek hebben.

In de maand maart 2021 hebben de lectoren gesprekken gevoerd met de aandachtsfunctionarissen en directies van de scholen  om de huidige situatie binnen de scholen in kaart te brengen.  Daarin werd gesproken aan de hand van vragen als: 'Welke procedures zijn er?'  'Is het voor ouders duidelijk welke weg zij moeten bewandelen wanneer schoolkosten een probleem is?' 'Weten mentoren bij wij zij moeten zijn binnen de school wanneer zij in aanraking komen met ouders die te kennen geven dat er financiele zorgen zijn binnen het gezin?". Ook worden op diverse scholen gesprekken met ouders en leerkrachten gevoerd 

Studenten gaan vervolgonderzoek doen en de resultaten jaarlijks in kaart brengen. Dit onderzoek geeft inzicht in succesvolle activiteiten die ook door andere scholen overgeomen kunnen worden. 

Eén van de begeleidende lectoren is Mariët Lusse, mede auteur van de handleiding 'Omgaan met Armoede op Scholen'. Dit handboek is te hier te downloaden.