Ieder kind heeft recht op hetzelfde onderwijs

Het onderwijs op een school voor Voortgezet Onderwijs brengt kosten met zich mee. Van locker tot schoolkamp, van sportkleding tot buitenlandreis. Kosten die niet voor iedere ouder even makkelijk zijn op te brengen. Omdat ieder kind recht heeft op dezelfde onderwijskansen, riep het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. het Programma Hulp bij Schoolkosten in het leven. 

Op deze site die in eerste instantie bedoeld is voor de contactpersonen binnen de scholen, is informatie te vinden over financiële tegemoetkomingen, het school-solidariteitsfonds en over andere hulp en ondersteuning. Maar ook voor ouders/verzorgers zijn er handige tips en doorverwijzingen naar organisaties in de regio te vinden.

Meer info voor ouders

Geld mag nooit een belemmering zijn om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Hulp bij Schoolkosten heeft de handen ineengeslagen met alle middelbare scholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en ondersteunt ouders en kinderen wanneer het thuis financieel niet meezit. Op deze site is per...

Het laatste nieuws

VO-Magazine publiceert artikel schoolkostenprogramma
15-04-2021

In het april nummer van het landelijke tijdschrift VO-Magazine wordt uitgebreid aandacht geschonken aan ons programma Schoolkosten VO. Er is gekozen v...

SIRE Campagne, 1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede
13-04-2021

SIRE wil met haar campagnes mensen aanzetten tot nadenken over kwesties die weinig tot geen aandacht krijgen maar dit wel verdienen. In de nieuwe camp...

Nieuwe wetgeving schoolkosten
06-04-2021

Per 1-8-2021 is er aangepaste wetgeving waarin duidelijker wordt aangegeven wat scholen dienen te communiceren aan ouders. Er mag geen enkele vorm van...

Hogeschool Rotterdam doet onderzoek naar effectiviteit van ons Programma Schoolkosten
30-03-2021

Sudenten van de Hogeschool Rotterdam zullen de komende drie jaar onderzoek doen naar de effecten van het programma 'Hulp bij Schoolkosten'.  De stude...