Ieder kind heeft recht op hetzelfde onderwijs

Het onderwijs op een school voor Voortgezet Onderwijs brengt kosten met zich mee. Van locker tot schoolkamp, van sportkleding tot buitenlandreis. Kosten die niet voor iedere ouder even makkelijk zijn op te brengen. Omdat ieder kind recht heeft op dezelfde onderwijskansen, riep het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. het Programma Hulp bij Schoolkosten in het leven. 

Op deze site die in eerste instantie bedoeld is voor de contactpersonen binnen de scholen, is informatie te vinden over financiële tegemoetkomingen, het school-solidariteitsfonds en over andere hulp en ondersteuning. Maar ook voor ouders/verzorgers zijn er handige tips en doorverwijzingen naar organisaties in de regio te vinden.

Meer info voor ouders

Geld mag nooit een belemmering zijn om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Hulp bij Schoolkosten heeft de handen ineengeslagen met alle middelbare scholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en ondersteunt ouders en kinderen wanneer het thuis financieel niet meezit. Op deze site is per...

Het laatste nieuws

Armoede en het Sociaal Domein
17-06-2021

Armoede en het Sociaal Domein Op 22 juni 2021 wordt/is de handreiking 'Omgaan met armoede in het sociaal domein' gelanceerd. De handreiking is bedoel...

Les over armoede op basisscholen in Schiedam
03-05-2021

Na de meivakantie wordt in Schiedam het Pak@ Bliep lespakket verspreid onder alle basisscholen. Vanaf dat moment kunnen ruim 900 kinderen in de groe...

VO-Magazine publiceert artikel schoolkostenprogramma
15-04-2021

In het april nummer van het landelijke tijdschrift VO-Magazine wordt uitgebreid aandacht geschonken aan ons programma Schoolkosten VO. Er is gekozen v...

SIRE Campagne, 1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede
13-04-2021

SIRE wil met haar campagnes mensen aanzetten tot nadenken over kwesties die weinig tot geen aandacht krijgen maar dit wel verdienen. In de nieuwe camp...