Ieder kind heeft recht op hetzelfde onderwijs

Het onderwijs op een school voor Voortgezet Onderwijs brengt kosten met zich mee. Van locker tot schoolkamp, van sportkleding tot buitenlandreis. Kosten die niet voor iedere ouder even makkelijk zijn op te brengen. Een groot deel van deze kosten is, gelukkig voor deze ouders, vrijwillig. Desondanks blijven er kosten voor ouders. Soms zijn die kosten duidelijk en soms zijn ze meer verborgen.  Omdat ieder kind recht heeft op dezelfde onderwijskansen, riep het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. het Programma Hulp bij Schoolkosten in het leven. 

Op deze site die in eerste instantie bedoeld is voor de contactpersonen binnen de scholen, is informatie te vinden over financiële tegemoetkomingen, het school-solidariteitsfonds en over andere hulp en ondersteuning. Maar ook voor ouders/verzorgers zijn er handige tips en doorverwijzingen naar organisaties in de regio te vinden.

Meer info voor ouders

Geld mag nooit een belemmering zijn om deel te kunnen nemen aan onderwijsactiviteiten. Hulp bij Schoolkosten heeft de handen ineengeslagen met alle middelbare scholen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en ondersteunt ouders en kinderen wanneer het thuis financieel niet meezit. Op deze site is per...

Het laatste nieuws

Samen voor kansengelijkheid
21-09-2022

Op woensdag 21 september organseert het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. een informatiebijeenkomst voor de basisscholen uit Schiedam Vlaardingen en Maa

Doe de Challenge Armoede van Movisie
19-09-2022

Steeds meer Nederlandse huishoudens hebben moeite om elke maand rond te komen. Het Nibud (15 juli 2022) verwacht dat één op de drie Nederlandse huis...

Tandartskosten
18-09-2022

SUN Waterweg start samen met DSW Zorgverzekeraar (DSW) een pilot tandartskosten voor mensen met financiële problemenBen je een zorg- of hulpverlener ...

Corona Zelftesten verkrijgbaar
04-04-2022

Wanneer de aanschaf van corona zelfstesten financieel een probleem voor gezinnen is, zijn deze gratis bij De Windwijzer verkrijgbaar.  Schiedamseweg ...