Terug naar het overzicht

Geuzencollege

Het Geuzencollege in Vlaardingen is een christelijke school voor VMBO. Met uitdagende lessen, diverse excursies en praktijkgericht onderwijs probeert het Geuzencollege zo’n 900 leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. De school is  enorm trots dat ze liefst viermaal op rij het predicaat Excellente School mochten ontvangen.

De school vindt  heldere communicatie, veel persoonlijk contact, betrokken medewerkers en ondernemend onderwijs belangrijk. 

Voor het Geuzencollege is de  ambitie helder: voor elke ouder en leerling het verschil maken!...

Geuzencollege

Hulp bij studiekosten

Jaarlijks vragen we ouders bij te dragen in de studiekosten. Het gaat daarbij om zaken die niet vallen onder de zogenaamde gratis-schoolboekenregeling, zoals atlassen, woordenboeken (sport)kleding en verbruiksmaterialen voor techniek/culturele en kunstzinnige vorming.

Ook betalen ouders op deze manier voor enkele servicevoorzieningen. Denk daarbij aan de locker, de sms-service, toegang tot het ouderportaal en toegang tot de mbo-voorlichtingsmarkt. Dit soort zaken kunnen per leerjaar of vestiging variëren.

Niet iedereen kan de bijdragen in de studiekosten zomaar even betalen. We komen ouders graag tegemoet, bijvoorbeeld door een betalingsregeling aan te bieden. Gespreid betalen kan al veel zorgen wegnemen. Je kunt daarvoor contact opnemen met mevrouw A. van Rijn (010-434 85 55). Zij kan overigens ook algemene vragen over rekeningen beantwoorden.

Indien je meent dat we iets ten onrechte in rekening brengen, of wanneer je bewust geen gebruik wilt maken van een dienst of voorziening, kun je ook contact opnemen met onze administratie.

Wilt u over uw financiële situatie  verder praten met iemand binnen de school dan kunt u contact op met mevrouw T. Hardenbol (010- 445 31 28).


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

Contactpersonen voor de hulp bij schoolkosten binnen het Geuzencollege zijn:

Mevr. T. Hardenbol  Zorgcoordinator / Aandachtfunctionaris schoolkosten thardenbol01@lentiz.nl
Mevr. A. van Rijn  Financiele administratie   avrijn@lentiz.nl


Overzicht schoolkosten

Om een idee te krijgen van de schoolkosten die het Geuzencollege in rekening brengt, volgen hier de kosten voor het eerste leerjaar in het voorgaande schooljaar. De exacte bijdrages voor alle leerjaren en richtingen zijn vanaf het begin van ieder schooljaar terug te lezen in onze schoolgids.

Benodigdheden Beeldende vorming/Techniek/CKV  € 15,00
Gymkleding     € 25,00
Bijdrage activiteiten/projecten/kleine excursies  € 25,00
Kennismakingskamp     € 75,00
Klassenactiviteiten        € 10,00
Huur locker, incl. borg   € 20,00
Cultuuractiviteiten CJP € 10,00
Eindejaars schoolreis    € 35,00

Daarnaast wordt ook een bijdrage gevraagd voor de extra 'donderdagmiddag-activiteiten', natuurlijk alleen wanneer de leerling hieraan deelneemt. De hoogte is afhanelijk van de activiteit. Gemiddeld gaat het om een bedrag van zo'n 75 euro voor een schooljaar.


Wis collect

We maken voor het innen van de diverse studiekosten gebruik van WIS Collect, een digitaal systeem met veel gebruiksgemak. De school stuurt per e-mail een factuur, op het adres dat bij ons bekend is. Vervolgens kun je in het systeem van WIS Collect eenvoudig via iDeal voldoen aan de betaling.

Op de site https://www.wis.nl/ouders staat een video met een stapsgewijze uitleg. Voor verdere vragen kun je altijd terecht bij de administratie.

Uit privacyoverwegingen kan WIS Collect geen vragen over berichten of facturen beantwoorden.