Terug naar het overzicht

LIFE College MBO

Het LIFE College is, waar ze zaken leren die écht betekenis voor hen hebben. De school wil  vernieuwend, idealistisch, uitdagend en daadkrachtig zijn. Hert LIFE college wil hierbij een school zijn  waar leerlingen en studenten zich op hun gemak en thuis voelen.

Het LIFE College doet dit met het aanbieden van 8 verschillende beroepsopleidingen op MBO niveau. Leerlingen kunnen de opleidingen op diverse niveaus volgen.  

Het LIFE College heeft een kleinschalig mbo, met persoonlijke aandacht voor studenten. De opleidingen hebben allemaal een groen karakter en zijn dan ook gerelateerd aan voedsel, natuur of leefomgeving, afgestemd op een stadse omgeving....

LIFE College MBO

Hulp bij schoolkosten


Ons schoolbeleid is erop gericht om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden.
De school heeft een overeenkomst met de boekenleverancier Iddink.

Voor de zomervakantie worden de boeken per ingeschreven leerling
door de leerling/ouder zelf besteld. Iddink maakt aan de hand van de individuele bestellijst het boekenpakket per leerling gereed en levert, uiterlijk
één week voor de aanvang van het cursusjaar, de boeken af op het huisadres van de leerling. U betaalt hiervoor een borg van € 75,-

Bij vragen hierover kunt u zich het beste wenden tot de betreffende coördinator van uw kind.

De coördinator beschikt over informatie van organisaties en instellingen  die u kunnen helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft bij de betaling van de schoolkosten.


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

Binnen de school  kunt je altijd het gesprek aangaan wanneer de schoolkosten een probleem vormen. Er kan ook gesproken worden over een ondersteunende regelingen die de school biedt. 

Je kunt contact opnemen met:
MBO - Mevrouw Jongkoen - ajongkoen@lentiz.nl
VMBO - Mevrouw Vujovic - kvujovic@lentiz.nl
 
De mentor van uw zoon of dochter kan u natuurlijk ook verder helpen, alsmede de coordinator van de opleiding die uw zoon of dochter volgt.


Informatie bij studiekosten

Doorgaans betaal je lesgeld aan het Rijk en schoolkosten aan de school. Als je bij aanvang van de opleiding 18 jaar of ouder bent of je bent gehuwd (of gehuwd geweest) dan ben je als student lesgeldplichtig. De schoolkosten die je aan de school betaalt, verschilt per opleiding. 

Lesgeld
Als je bij aanvang van de opleiding 18 jaar of ouder bent, of je bent gehuwd (of gehuwd geweest), dan ben je als student lesgeldplichtig. Klik hier voor de actuele hoogte van het lesgeld.

Schoolkosten
Schoolkosten zijn de kosten die je maakt voor o.a. boeken, eventuele werkkleding en materialen. Boeken bestel je zelf. 

Het Lentiz College geeft op hun site en in hun brochures niet aan wat deze kosten  zijn. Vraag dit dus na bij de school voordat je je inschrijft. 

Optionele kosten
Er zijn ook kosten die je maakt voor onderdelen van je opleiding die niet verplicht zijn om je diploma te halen. De kosten hiervan zijn niet verplicht.