Terug naar het overzicht

LIFE College

Het LIFE College is een school waar leerlingen en studenten zich op hun gemak en thuis voelen, waar ze zaken leren die écht betekenis voor hen hebben. We willen vernieuwend, idealistisch, uitdagend en daadkrachtig zijn.

Op het LIFE College vormen onderstaande waarden de pijlers voor ons handelen.

Eerlijk, Gastvrij, Respect, Aandacht en Steun

Deze waarden vertalen we in de school en in de les. Ze bepalen hoe we met elkaar omgaan....

LIFE College

Hulp bij schoolkosten


Ons schoolbeleid is erop gericht om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden.
De school heeft een overeenkomst met de boekenleverancier Iddink.

Voor de zomervakantie worden de boeken per ingeschreven leerling
door de leerling/ouder zelf besteld. Iddink maakt aan de hand van de individuele bestellijst het boekenpakket per leerling gereed en levert, uiterlijk
één week voor de aanvang van het cursusjaar, de boeken af op het huisadres van de leerling. U betaalt hiervoor een borg van € 75,-

Bij vragen hierover kunt u zich het beste wenden tot de betreffende coördinator van uw kind.

De coördinator beschikt over informatie van organisaties en instellingen  die u kunnen helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft bij de betaling van de schoolkosten.


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

De school kent enkele functionarissen die goed bekend zijn met de schoolkosten en die, naast verdere informatie, u ook kunnen informeren over mogelijke ondersteuning wanneer deze kosten voor u en uw kind een probleem vormen. Schroom niet om met hen contact op te nemen. 

Financiële administratie: Esther Mulder, emulder03@lentiz.nl
Zorgcoordinator: Laura Balaquer,  Lbalaguerrodriguez@lentiz.nl
Leerlingbegeleider katarine Vujovic, kvujovic@lentiz.nl
 
De mentor van uw zoon of dochter kan u natuurlijk ook verder helpen, alsmede de coordinator van de opleiding die uw zoon of dochter volgt.


Overzicht schoolkosten

In de schoolgids ( via deze link komt u bij de schoolgids 2020-2021 ) staat een uitgebreid overzicht van alle kosten die eventueel bij u in rekening gebracht kunnen worden. 

Naast de kosten van het boekenpakket worden onder meer voor de volgende schoolzaken kosten in rekening gebracht: 

Beschermende kleding bij Techniek

Voor leerlingen in techniek is standaard beschermende kleding verplicht: overall, shirt, schoenen en veiligheidsbril. Dit in verband met veiligheidseisen. Wij schaffen die gezamenlijk aan om de kosten hiervan zo laag mogelijk te houden. U ontvangt hiervoor een rekening van 75 euro.

Sportkleding bij Sport, Dienstverlening & Veiligheid

Er wordt sportkleding aangeschaft voor leerlingen van SD&V in de bovenbouw. De kleding wordt gefinancierd met gelden die worden verdiend met de uitvoering van projecten voor externen door de leerlingen zelf. Dit kost u dus niks!

Laptop

Derdejaars leerlingen schaffen een laptop aan. De school levert ook een bijdrage in de aanschaf van de laptop. De kosten voor de laptop liggen voor u rond de € 270 en dit bedrag kan in termijnen worden betaald.

Kluisje

Elke leerling leent op school een kluisje. Is een leerling een sleutel kwijt dan wordt er een bedrag van € 10,- in rekening gebracht voor een nieuwe sleutel. Waardevolle spullen (telefoon, muziekapparatuur, portemonnee e.d.) dienen opgeborgen te worden in het kluisje. Ook tijdens de gymlessen is het raadzaam om waardevolle spullen op te bergen in het kluisje. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal van spullen.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 50,-. U ontvangt hiervoor een rekening. Indien deze niet betaald wordt zal o.a. voor het schoolreisje apart betaald moeten worden. Er kan betaald worden met een waardecoupon van het Jeugdfonds Schiedam.