Terug naar het overzicht

MAVO Schravenlant XL

Mavo Schravenlant XL is een kleinschalige school in Schiedam met ongeveer 640 leerlingen. Op de school staat aandacht voor de leerling en zijn of haar ontwikkeling centraal.  Een leerling met een mavo/havo-, mavo-, kader- of basisadvies (zonder lwoo) is van harte welkom op Mavo Schravenlant XL.

Een mavo- of een kaderleerling kan een diploma behalen. Voor de kaderleerlingen is hiervoor de opleiding economie en ondernemen (E&O). Een basisleerling vervolgt na twee jaar de opleiding op een andere locatie binnen de stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) of een andere school naar keuze.

Er wordt les gegeven op twee locaties binnen een straal van 50 meter, te weten:
- Van Hogendorpstraat 105 (hoofdgebouw) voor leerjaar 1, 3 en 4.
- Van der Leeuwlaan 3 (nevenvestiging) voor leerjaar 2 en basis leerjaar 1 en 2.

...

MAVO Schravenlant XL

Informatie over de studiekosten

De ouderbijdrage is natuurlijk vrijwillig. De school is echter voor een aantal activiteiten en voorzieningen afhankelijk van de bijdrage van de ouders/verzorgers. Wij zouden het graag anders zien, maar dat is nu eenmaal de realiteit waar ook wij mee te maken hebben.

Mavo Schravenlant XL probeert ieder schooljaar om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden. Elk jaar kijken wij heel kritisch naar de diverse posten en de hoogte van de bedragen. Wij maken met u de afspraak dat er naast de vrijwillige ouderbijdrage geen extra kosten in de loop van het schooljaar in rekening worden gebracht voor o.a. het openbaar vervoer, uitjes, schoolfeesten, enz. Een uitzondering daarop is een eventueel klassenuitje van maximaal 15 euro per leerling. 

Wij delen de vrijwillige ouderbijdrage op in een bijdrage voor leerjaaractiviteiten en een bijdrage voor onderwijs gerelateerde voorzieningen. Meer informatie vindt u in onze schoolgids die u kunt zien via de link: Schoolgids MAVO Schravenlant

Tot slot: wij vragen geen bijdrage van ouders/verzorgers voor de workshops die de leerlingen elke week volgen in leerjaar 1 en 2, de huiswerkbegeleiding, de bijlessen, Anglia, LO2 of beeldende vorming in de bovenbouw of voor de Dansmavo Schiedam. Dit is een bewuste keus. Wanneer wij er als school voor kiezen om iets extra’s aan te bieden dan moeten wij dit kunnen bekostigen vanuit de middelen die wij vanuit de overheid ontvangen. Alle leerlingen van onze school moeten in staat zijn om iets extra’s te kunnen kiezen bovenop het reguliere onderwijs.


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

Op Mavo Schravenlant XL kunt u bij de heer M. Appers, appers@mavoschravenlant.nl , terecht voor informatie over de ondersteuningsmogelijkheden wanneer de schoolkosten voor u en uw kind een probleem vormen. De mentor van uw zoon of dochter kan u hier natuurlijk ook mee helpen.

Voor het treffen van een betalingsregeling kunt u contact opnemen met onze administratie, mevr. Hazebroek, hazebroek@mavoschravenlant.nl . Wij innen de vrijwillige ouderbijdrage niet via een extern bureau, maar wij doen dat persoonlijk via onze administratie. 


Overzicht schoolkosten

Een overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage van onze school vindt u in onze schoolgids. Hoofdstuk 18 geeft hierover alle relevante informatie. U kunt de schoolgids hier bekijken.