Terug naar het overzicht

Omgaan met armoede op scholen (handreiking PO & VO)

Deze handreiking is bedoeld voor scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en bevat praktische handvatten om de gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen aan te pakken.

Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) en Annelies Kassenberg (Hanzehogeschool) hebben de handreiking geschreven in opdracht van het programma Gelijke Kansen van het ministerie van OCW en het ministerie van SZW.

De handreiking is vrij te downloaden.