Terug naar het overzicht

ProNovaCollege

Het ProNovaCollege is een school voor praktijkonderwijs in Schiedam. Wij zijn er voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren. Het onderwijsaanbod richt zich op wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Onze leerlingen leren in vijf schooljaren via stages, praktijk- en theorievakken om zelfstandig en evenwichtig te kunnen functioneren in de maatschappij.

Wij begeleiden onze leerlingen naar een vorm van betaald werk. Aan het einde van hun schoolopleiding verlaten zij de school met een praktijkschooldiploma en/of MBO1-diploma....

ProNovaCollege

Informatie bij de studiekosten

Algemeen

Per leerjaar ontvangt u een rekening van onze school

Leerjaar 1 en 2:     175 euro
Leerjaar 3 en 4:    170 euro
Leerjaar 5               50 euro 

Mede via de schoolgids ontvangen de ouders jaarlijks een specificatie van deze bedragen. 

Veiligheidsschoenen

Iedere leerling in leerjaar 3 ontvangt eenmalig een paar veiligheidsschoenen (verplicht bij de interne en externe stage en bij het vak techniek). Tevens wordt op diverse stageplekken buiten de school het gebruik van veiligheidsschoenen verplicht gesteld.

Examenkosten

Voor de examenkosten van specifieke branchegerichte opleidingen wordt een bijdrage in de examenkosten gevraagd. Per certificaat is dit verschillend. Ouders worden hiervan tijdig in kennis gesteld.

Kamp

Omdat wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen aan het schoolkamp kunnen deelnemen, zijn er geen extra kosten aan verbonden.

Praktijklessen auto

Dankzij een subsidie van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. is het mogelijk om aan een beperkte groep leerlingen praktijklessen autorijden aan te bieden. Voor de voorwaarden kunt u contact opnemen met de directie van de school.


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

Binnen de school  kunt u altijd het gesprek aangaan wanneer de schoolkosten een probleem voor u vormen. Er kan gesproken worden over een betalingsregeling of over een andere oplossing. Samen komen we daar wel uit. 

U kunt contact opnemen met de heer K. de Dreu, k.dedreu@pronovacollege.nl


Overzicht schoolkosten

Een overzicht van de schoolkosten vindt u duidelijk op onze site en/of via onderstaande link.

Schoolkosten ProNova 2021-2022