Terug naar het overzicht

Revius MAVO

De Revius MAVO staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. We maken gebruik van de kennis van de verschillende scholen om dé school voor leerlingen met een mavo(vmbo-tl)-advies in Maassluis te zijn. Zo biedt de school een uitstekende voorbereiding op het mbo, maar als je later verder zou willen naar de havo kan dat natuurlijk ook!

In samenspraak met leerlingen zijn we tot drie belangrijke leef- en gedragsregels gekomen.

– Respect 
– Vertrouwen 
– Verantwoordelijkheid 

...

Revius MAVO

Hulp bij studiekosten

Vrijwillige ouderbijdrage 

Dit betreft alle kosten die de school maakt voor een goed leef- en leerklimaat en waarvoor geen of onvoldoende overheidssubsidie wordt ontvangen zoals schoonmaak en aankleding van het schoolgebouw, toezichthouders en cameratoezicht, de schoolpas, leermaterialen in de klas, zoals atlassen. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks in overleg met de medezeggenschapsraad van de school vastgesteld. Het gaat om het gebruik en onderhoud van computers (desktops en laptops), draadloos netwerk, netwerklicenties, systeembeheer, digitale leeromgeving, en dergelijke. 

De schoolboeken worden ‘om niet’ geleverd. Op het moment dat een leerling in de bovenbouw wisselt van vak of profiel en daardoor andere boeken nodig heeft, zijn de gemaakte kosten voor de ouders. Schoolreisjes en dergelijke worden per activiteit in rekening gebracht. De uitwisselingen in het derde leerjaar kosten € 425,-. Deze kosten worden apart geïnd. Deelname aan de reizen en de uitwisseling is vrijwillig. 

Schoolfonds 

Hoewel Nederland een welvarend land is, hebben sommige ouders moeite om financieel aan alle verplichtingen te doen. Daarom wordt er aan ouders gevraagd een bijdrage te leveren aan het school-solidariteitsfonds. Ouders (indien financieel draagkrachtig) betalen €10,- per leerling per jaar aan het schoolfonds. Dit geld wordt beheerd en verantwoord door de school. Ouders kunnen aanspraak doen op dit fonds wanneer er bepaalde activiteiten of leermiddelen financieel niet haalbaar maar wel noodzakelijk zijn voor een individuele leerling. De administratie, het zorgteam  en de directie dragen zorg voor de afhandeling van de aanvragen. 

Financiële overeenkomst 

Na ondertekening van de financiële overeenkomst is betaling verplicht. Het is ook mogelijk voor een deel van deze overeenkomst te tekenen. Dit heeft geen invloed op de toelating, die alleen gebaseerd is op onderwijsinhoudelijke argumenten. Indien ouders de rekening niet voldoen, kan de leerling worden uitgesloten van deelname aan bepaalde activiteiten. Bij betalingsachterstanden kan een deurwaarder worden ingeschakeld. 

Kwijtscheldingsregeling 

In voorkomende gevallen kan een betalingsregeling of een kwijtscheldingsregeling getroffen worden.  Neemt u daarvoor contact op met de schoolleiding.


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

De Revius MAVO heeft een functionaris die goed bekend is met de schoolkosten en die, naast verdere informatie, u ook kan informeren over verdere ondersteuning wanneer deze kosten voor u en uw kind een probleem vormen. 

Dit is de heer R. Biesheuvel,  rbiesheuvel@lentiz.nl 

Schroom niet om met hem contact op te nemen. De mentor van uw zoon of dochter kan u natuurlijk ook verder helpen.


Overzicht schoolkosten

U vindt een duidelijk overzicht van onze schoolkosten op de site van de Revius Mavo.

Klik hier voor het overzicht 2021-2022


Wis collect

WIS Collect


Via WIS Collect bieden wij de schoolkosten digitaal bij je aan. Daarvoor is het belangrijk dat jouw juiste e-mailadres bij ons bekend is. Wij verzoeken u dan ook om je e-mailadres in SOMtoday te controleren en zo nodig aan te passen.
Je kunt de facturen direct per iDeal betalen en desgewenst kiezen voor betalen in termijnen. Vanaf 1 augustus 2019 is het niet meer mogelijk om contant te betalen op school.

Heb je nog niet alle schoolkosten en (vrijwillige) ouderbijdragen voor het huidige schooljaar voldaan? Dan verzoeken wij je dit alsnog tijdig te doen. Dit voorkomt dat je in het nieuwe schooljaar nog herinneringen en aanmaningen ontvangt van iDealNet.

Mocht je nog vragen hebben dan kunt je altijd contact opnemen met de schooladministratie.