Terug naar het overzicht

Signaleringskaart van De Vonk

Op vrijwel elke school zitten kinderen die opgroeien in armoede, maar lang niet altijd weten leerkrachten en docenten om welke leerlingen het gaat.  De Vonk biedt deskundige begeleiding om alle kinderen mee te kunnen laten doen. Signalering is daarbij van groot belang.

Signalen die kunnen wijzen op het leven in een armoedesituatie worden vaak niet als zodanig herkend. Leer de signalen van armoede herkennen in je school. 

De Vonk heeft een signaleringskaart ontwikkeld. Download hem hier.