Terug naar het overzicht

Spieringshoek

Op Spieringshoek kies je voor nét dat beetje meer. Voor echt goed onderwijs, voor de beste leermiddelen, voor gave reizen en voor een heldere structuur. En ook voor goede begeleiding, betrokken docenten en - vanuit onze katholieke identiteit - veel aandacht voor normen en waarden. Dat zorgt voor een fijne sfeer.

Gemeenschapszin vinden we dan ook een belangrijke waarde. Die maatschappelijke betrokkenheid zie je o.a. terug in de maatschappelijke stage (iets doen voor een ander zonder dat je er zelf iets voor terugkrijgt, maar wél die ervaring rijker) en bijvoorbeeld tijdens de Vastenactie als we met zijn allen geld inzamelen voor een goed doel....

Spieringshoek

Hulp bij studiekosten

Sg Spieringshoek vraagt een vrijwillige financiële bijdrage aan ouders. Van deze bijdrage bekostigen wij voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om, die niet vergoed worden door het Ministerie van Onderwijs.

Wij trachten deze kosten zo laag mogelijk te houden en maken de afspraak met de ouders dat wij geen kosten in de loop van het schooljaar in rekening brengen. Dat betekent voor Spieringshoek dat elk jaar kritisch naar de diverse kostenposten en de hoogte van de bedragen gekeken wordt. De schoolkosten en de vrijwillige ouderbijdrage worden jaarlijks vastgesteld door de medezeggenschapsraad (mr) en aan het eind van de cursus leggen wij verantwoording over de bijdrage af aan de mr. De bijdrage is vrijwillig en niet betalen betekent op Spieringshoek dat je wel mee mag doen aan de activiteiten. Iedere leerling doet met alle activiteiten mee, onafhankelijk van de ontvangst van de bijdrage. Natuurlijk hopen wij dat de ouders het belang inzien van de vrijwillige ouderbijdrage en dat Spieringshoek daar extra onderwijskundige activiteiten van kan betalen en de extra voorzieningen die anders niet mogelijk zijn.

Tot 2019 was er voor de ouders een mogelijkheid om bij de stichting “Elk kind doet mee” een tegemoetkoming van de vrijwillige ouderbijdrage te vragen. Deze mogelijkheid is vervallen. Spieringshoek biedt tegenwoordig een betalingsregeling aan of zorgt voor kwijtschelding. Wel adviseert Spieringshoek de ouders wel om in contact te treden met deze stichting en veel ouders maken hier dankbaar gebruik van. Bij de stichting kunnen ouders bijvoorbeeld terecht voor een fiets of een laptop.


Contactpersoon voor Hulp bij Schoolkosten

Op Spieringshoek lopen de financiële zaken momenteel via de financiële afdeling en via de conrector Bedrijfsvoering, de heer Marc Karreman ( M.Karreman@spieringshoek.nl

De aandachtsfunctionaris binnen de school voor dit thema is mevrouw Sapana Badri (aandachtsfunctionaris@spieringshoek.nl).


Overzicht schoolkosten

Een overzicht van de schoolkosten, zoals die aan het begin van het jaar bekend zijn, vindt u in de schoolgids die u op onze website kunt vinden. U kunt via onderstaande link de schoolgids bereiken. 

Schoolgids van Spieringshoek schooljaar 2020-2021

 


Wis collect