Terug naar het overzicht

St.- Jozefmavo

De St.-Jozefmavo (SJM) biedt al ruim 98 jaar goed onderwijs in deze regio. Bijzonder aan onze school is de sfeer. We streven er naar dat elk kind er echt op z’n plek is. Dat leerlingen zich welkom voelen en met plezier naar school gaan om echt goed onderwijs te krijgen van een leuk en betrokken onderwijs-team. 

Praktijk en theorie vakken worden zoveel mogelijk afgewisseld en er zijn zo goed als nooit tussenuren. Leerlingen zijn daardoor elke dag uiterlijk om 15.50 uur uit. Dat geeft ruimte om deel te nemen aan één van de Talentgroepen of te besteden aan vrije tijd.

Wij geloven namelijk dat kinderen beter op hun plek zijn op school als ze na school tijd hebben voor vrienden, sport en hobby’s.

...

St.- Jozefmavo

Hulp bij Schoolkosten

De schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage  worden jaarlijks vastgesteld door de  MR voorafgaand aan de inschrijving van leerlingen. We proberen ieder jaar de vrijwillige bijdrage zo laag mogelijk te houden, maar het gevaar van verborgen kosten in de loop van het jaar ligt hierbij altijd op de loer. 

Centraal was er altijd de financiële administratie die ouders te woord stond, verwees naar diverse instellingen die konden ondersteunen of in overleg met directie, ouders en leerlingen ondersteunde door kwijtschelding van bijvoorbeeld de schoolkosten. 

In 2020 is er een werkgroep geformeerd die ouders, leerlingen en collega’s ondersteunen bij vragen over 'Omgaan met Geldzorgen'.  Met het plan 'Omgaan met Geldzorgen op school'  willen we beter de vinger aan de pols houden, collega’s en ouders informeren over de mogelijkheden en komen tot een duurzaam ondersteuningsbeleid.


Contactpersonen voor Hulp bij Schoolkosten

Binnen de St-Jozefmavo is een kleine werkgroep actief die nadenkt over de schoolkosten en hulp kan geven waar dat nodig is. Daarin zitten de volgende personen:

1.    Aandachtsfunctionaris: Jan van der Kolk   jvdkolk@sjm.nl 

Jan is verantwoordelijk voor alle contacten zowel binnen als buiten de schoolorganisatie over het thema 'schoolkosten'. Hij geeft voorlichting aan collega’s en ouders en houdt ook gesprekken met ouders en externe hulpverleners. Samen met de financieel administrateur en de contactdocent ondersteuningsbeleid overlegt hij/zij maandelijks.  

2.    Financiële administratie: Tanja Vijfvinkel   tvijfvinkel@sjm.nl   ( 010-4744166 )
Veel verzoeken om kwijtschelding van schoolkosten komen binnen bij de financiële administratie. Tanja bespreekt dit in de werkgroep en dan kan er snel iets geregeld worden. 

3.    Contactdocent ondersteuningsbeleid: Marjo Schoof    mschoof@sjm.nl
Marjo is goed in het ondersteunen van ouders en leerlingen. Zij heeft goede contacten binnen de school. Deze contactdocent vangt signalen op binnen de organisatie en meldt dit binnen de werkgroep.

4. Een ouder, die weet waar over zij of hij praat. Belangrijk om de school goed van advies te kunnen voorzien.  Overzicht schoolkosten

Een overzicht van de schoolkosten, zoals die aan het begin van het jaar bekend zijn, vindt u in de schoolgids die u op onze website kunt vinden  

Schoolgids Schoolkosten St-Jozefmavo