Terug naar het overzicht

Stichting Leergeld

In opdracht van Stroomopwaarts verzorgt Stichting Leergeld Zuid Holland Midden de uitgifte van schoolmaterialen aan gezinnen die onder een inkomensgrens van 120-130% van de bijstandsnorm leven, of wanneer er aanwijsbare schulden zijn. De ondersteuning is voor kinderen tot en met 17 jaar.

Stichting leergeld ondersteunt op de volgende onderdelen:

Fietsen
U kunt bij Stichting Leergeld een fiets voor een kind aanvragen als de aanvraag voldoet aan onderstaande voorwaarden. Voor de fiets geldt een eigen bijdrage van €10,-. Een fiets wordt eenmaal per 5 jaar aan een kind  verstrekt. Aanvragen? Dat kan hier.

Desktopcomputer
Er wordt maximaal één computer per gezin verstrekt. U kunt enkel een computer of een laptop aanvragen en niet beide. U kunt bij Stichting Leergeld een refurbished computer aanvragen. Het kind mag niet eerder een computer of laptop ontvangen hebben via Stichting Leergeld. Aanvragen? Dat kan hier.

Laptop
Er wordt maximaal één laptop per kind verstrekt. U kunt enkel een laptop óf een computer aanvragen en niet beide. Voor de laptop geldt een eigen bijdrage van € 50,-. U kunt bij Stichting Leergeld een refurbished laptop aanvragen voor een kind als de aanvraag voldoet aan onderstaande voorwaarden. Indien de school een bepaald type laptop verplicht stelt dan kan stichting leergeld een bijdrage in de kosten leveren. Dit geldt ook voor de bijdrage aan de huur van een door school verplicht gestelde huurlaptop. Aanvragen ? Dat kan hier

Schoolspullenpas
Vanaf 1 januari kunt u de Schoolspullenpas voor het komende  schooljaar De Schoolspullenpas is een betaalpas waarmee enkel schoolspullen zoals schriften, pennen, etuis, tassen en rekenmachines gekocht mogen worden. Aanvragen? Dat kan hier.

Aanvraagtermijn:
01-01-2021 t/m 31-08-2021

Bestedingstermijn:
01-07-2021 t/m 31-10-2021

Let op!
Heeft u de Schoolspullenpas tussen 1 januari en 20 juni aangevraagd, dan krijgt u de Schoolspullenpas vanaf 1 juli 2021 thuisbezorgd.

Kies op de site van Stichting Leergeld  de gemeente waarin u woont om te zien welke voorzieningen Stichting Leergeld in samenwerking met uw gemeente aanbiedt. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan kan er een aanvraag worden ingediend.

Contact Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden
Correspondentieadres:
Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden
Postbus 7121
2701 AC Zoetermeer
079 – 316 23 84
info@elkkinddoetmee.nl