Terug naar het overzicht

SUN Waterweg

Stichting Urgente Noden (SUN) Waterweg heeft als doel financiële steun te verlenen aan mensen met urgente noden. We helpen mensen die geen beroep (meer) kunnen doen op een uitkering, aanvullende uitkering of enige andere wettelijke regeling. We kennen eenmalige giften (financieel of in natura) toe om een dreigende situatie af te wenden, om schuldsanering te kunnen starten of een opstap naar werk of school mogelijk te maken. 
SUN Waterweg biedt deze eenmalige hulp aan inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Uitsluitend medewerkers van professionele hulp-, dienstverlenende of maatschappelijke organisaties kunnen aanvragen voor hun cliënten indienen.