Dodatkowe informacje dla rodziców

Pieniądze nigdy nie mogą stanowić przeszkody w uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych. Za pomocą programu „Hulp bij Schoolkosten” (tł. Pomoc w pokryciu kosztów nauki) szkoły średnie w Schiedam, Vlaardingen i Maassluis połączyły siły, aby zaoferować wsparcie rodzicom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Na poniższej stronie internetowej znajdują się informacje na temat wsparcia finansowego oraz innych możliwości pomocy w zależności od szkoły. W odniesieniu do każdej szkoły wymienione zostały także osoby kontaktowe (kliknij tutaj, aby wyświetlić szkoły), które są zaznajomione z programem Hulp bij Schoolkosten. Zapraszamy do kontaktowania się z nimi! Nawiązanie kontaktu ze szkołą się nie powiodło? Prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail (info@hulpbijschoolkosten.nl), abyśmy mogli pomóc.


VO Scholen Vlaardingen

Szkoła Oficer uwagi E-mail
Geuzencollege Mevrouw T. Hardenbol thardenbol01@lentiz.nl
Groen van Prinstererlyceum Mevrouw A. van Marion avmarion@lentiz.nl
St.- Jozefmavo De heer J. van der Kolk jvdkolk@sjm.nl
Het College Vos De heer A. Hobijn hobijn@devosvlaardingen.nl
Het Lyceum Vos De heer A. Hobijn hobijn@devosvlaardingen.nl
De Internationale Vos De heer A. Hobijn hobijn@devosvlaardingen.nl
De Mavo Vos De heer A. Hobijn hobijn@devosvlaardingen.nl

VO Scholen Schiedam

Szkoła Oficer uwagi E-mail
ProNovaCollege De heer K. de Dreu k.dedreu@pronovacollege.nl
Lyceum Schravenlant De heer W. Poesiat poe@schravenlant.nl
MAVO Schravenlant XL De heer M. Appers appers@mavoschravenlant.nl
Stedelijk Gymnasium Schiedam Mevrouw H. Scholten h.scholten@stgs.nl
Spieringshoek De heer M. Karremans M.Karreman@spieringshoek.nl

VO Scholen Maassluis

Szkoła Oficer uwagi E-mail
Reviuslyceum De heer R. Biesheuvel rbiesheuvel@lentiz.nl
Revius MAVO De heer R. Biesheuvel rbiesheuvel@lentiz.nl

VO Scholen Vlaardingen, Schiedam en Maassluis

Szkoła Oficer uwagi E-mail
LIFE College MBO Mevrouw K. Vujovic kvujovic@lentiz.nl
Albeda College Vlaardingen De heer Korkut m.korkut@albeda.nl
Albeda College Maassluis Dhr. Dekker m.dekker@albeda.nl